4. března 2013

Monitoring ptačí oblasti v roce 2013Opět připravujeme monitoring ptáků na Orlickém Záhoří a přilehlém okolí. Pravidelně bude probíhat kroužkování na Bedřichovce - v prodloužených víkendech. A samozřejmě také každý týden monitoring volajících chřástalů v ptačí oblasti a vymezení jejich hnízdišť. To jsou základní činnosti, ke kterým ale určitě přibude řada drobných doplňků a zpestření, jako i výletů a setkání.

Kroužkování: Kroužkovatele zveme na Bedřichovku k zajištění pravidelných odchytů (CES). Kroužkování probíhá vždy po tři dny obvykle přes víkend (po dohodě lze termín upravit). Termíny kroužkování.

Chřástal polní: Od poloviny května je třeba minimálně jednou týdně zkontrolovat celou lokalitu a zaznamenat volající ptáky do protokolů. Z těchto záznamů vyhodnotíme aktuální hnízdiště a místa vhodná pro individuální ochranu chřástalů. Termíny sčítání.

 Pokud se chcete přihlásit na některý termín monitoringu - kontaktujte nejlépe přímo Mílu Hromádka.

Návštěvy a pomocníci jsou vítáni - vždy však doporučujeme předchozí domluvu s organizátory.
Každý rok nás navštíví několik exkurzí a návštěv, které seznamujeme s naší činností a provádíme místní přírodou. Studenti či zájemci o ornitologii pak mají možnost získat zkušenosti z terénní práce a prohloubit svoje znalosti o nové poznatky.