Kroužkování


Kroužkování ptáků je nejběžnějším způsobem značení jednotlivých ptáků, umožňující při kontrole získat jedinečnou informaci o změnách pomocí kódu na kroužku. Všechny údaje o českých kroužkovaných ptácích jsou zpracovávány v kroužkovací stanici Národního muzea.

V PR Bedřichovka, ležící v CHKO Orlické hory v nadmořské výšce 700 m, provádíme odchyty a kroužkování ptáků od roku 2004. V hnízdní době, od začátku května do konce července, kroužkujeme ptáky podle standardní mezinárodní metodiky CES (Constant Effort Sites Scheme of the BTO) uvedené v publikaci Bird Census Techniques (Bibby et al 2000). 

Cílem projektu Bedřichovka je pomocí kroužkování ptáků sledovat na lokalitě zejména:

  •           kvalitu a početnost hnízdících ptáků a jejich změny
  •           dobu hnízdění, inkubace a její změny, 
  •         dobu příletu ptáků na hnízdiště, a průběh odletu
  •           hnízdní úspěšnost a její změny
  •           změny hmotnosti ptáků a jejich vazbu na potravní dostupnost
  •           věrnost hnízdišti a rodišti (líhništi) u jednotlivých druhů
  •           pohyb ptáků v hnízdní době na lokalitě a meziročněPředběžné výsledky, metodika a další drobnosti za prvních deset roků byly publikovány a je možno si je stáhnout zde.


Odchyt ptáků probíhá v hnízdní době ptáků (květen až červenec), do dvanáctimetrových sítí stejného typu a dle stanoveného rozvrhu, pravidelně v základní době od 6 hod. do 11-12 hod., na třech odchytových stanovištích (A, B, C). Při běžném provozu jsou v jednom týdnu (zpravidla o víkendu) vystřídána všechna tři stanoviště vždy po jednom dnu. Ostatní dny jsou sítě stažené.  Počet odchytových hodin během týdenního cyklu na jednom stanovišti by neměl přesáhnout 6 hodin a střídání jednotlivých stanovišť má probíhat pokud možno pravidelně. Dobu odchytu může při ztížených podmínkách na stanovišti (nepříznivé počasí, organizační potíže) upravit vedoucí kroužkovatel.


Kroužkování 2004 - 2018


Po patnácti letech nepřetržitého kroužkování (2004-2018) se na projektu podílelo 30 kroužkovatelů (všem moc děkujeme) a na lokalitě bylo odchyceno 10 558 ptáků od 73 druhů. Průběh těchto odchytů je zachycen na následujících obrázcích. Z tohoto počtu bylo odchyceno 3 691 mladých tohoročních ptáků a 3 111 ptáků bylo na lokalitě kontrolováno. Základy těchto odchytů jsou hlavním podkladem pro dosažení cílů projektu.

Dvacet nejčastěji chytaných druhů je uvedeno v grafu vpravo. Další odchycené druhy s početností méně než 100 jedinců (řazeno dle početnosti): sýkora babka, cvrčilka zelená, dlask tlustozobý, rehek domácí, čečetka tmavá, konipas horský, sýkora lužní, sedmihlásek hajní, zvonek zelený, pěnice pokřovní, lejsek šedý, skorec vodní, střízlík obecný, strnad obecný, strakapoud velký, konipas bílý, lejsek černohlavý, mlynařík dlouhoocasý, rehek zahradní, sýkora uhelníček, šoupálek dlouhoprstý, jiřička obecná, brhlík lesní, drozd brávník, křivka obecná, linduška luční, sýkora parukářka, ledňáček říční, sojka obecná, zvonohlík zahradní, pěnice vlašská, rákosník obecný, slavík tmavý, cvrčilka říční, králíček ohnivý, krutihlav obecný, slavík obecný, strakapoud malý, špaček obecný, budníček lesní, budníček zelený, kukačka obecná, linduška lesní, rákosník proužkovaný, datel černý, holub hřivnáč, chřástal polní, káně lesní, králíček obecný, lejsek malý, poštolka obecná, strnad rákosní, žluna šedá.


Druhy ptáků kroužkované mimo CES projekt: bekasina otavní, kalous ušatý, kulík říční, kulíšek nejmenší, skřivan polní.


Po patnácti letech nepřetržitého kroužkování (2004-2018) se na projektu podílelo 30 kroužkovatelů (všem moc děkujeme) a na lokalitě bylo odchyceno 10 558 ptáků od 73 druhů. Průběh těchto odchytů je zachycen na následujících obrázcích. Z tohoto počtu bylo odchyceno 3 691 mladých tohoročních ptáků a 3 111 ptáků bylo na lokalitě kontrolováno. Základy těchto odchytů jsou hlavním podkladem pro dosažení cílů projektu.V roce 2018 projekt probíhal od 12. května do 26. srpna a projektu se zúčastnilo 11 kroužkovatelů. Celý průběh projektu je uveden na následujícím grafu. 


Všechny kroužkovatele srdečně zveme ke spolupráci na dvoudenní (víkendové) nebo jednodenní odchyty. Ubytování zajišťujeme v obytném přívěsu. Termíny je nutno zamluvit předem.
Přehled z kroužkování v jednotlivých letech:

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004