KroužkováníKroužkování ptáků je nejběžnějším způsobem značení jednotlivých jedinců, umožňující jedinečnou identifikaci pomocí kódu na kroužku. Všechny údaje o českých kroužcích jsou zpracovávány v Kroužkovací stanici Národního muzea.
V PR Bedřichovka (700m n.m.) provádíme odchyt od roku 2004. Každé jaro kontrolujeme pomocí pravidelného odchytu ptáky v této oblasti.  Kroužkování ptáků v hnízdní době je prováděno standardní mezinárodní metodou CES (Constant Effort Sites Scheme of the BTO). Dle této metodiky jsou sítě umístěny na stálých stanovištích a odchyty prováděny v hnízdní době v pravidelných intervalech.
Cílem kroužkovacího monitoringu je:


  1. Zjistit kvalitu a početnost hnízdících ptáků v PR Bedřichovka, součásti významného ptačího území.
  2. Zjistit meziroční i dlouhodobé změny v druhovém složení a kvantitě ptačích populací.
  3. Zjistit úspěšnost hnízdění ptačích druhů a jejich změny.
  4. Zjistit rámcově dobu hnízdění základních druhů a její změny.
  5. Zjistit potravní možnosti PR a jejich změny na základě změn hmotnosti ptáků.
  6. Zjistit věrnost hnízdišti a rodišti základních druhů ptáků.
  7. Zjistit pohyb ptáků na lokalitě v době hnízdění.
  8. Zjistit dobu příletu tažných druhů ptáků na hnízdiště.

Odchyt ptáků probíhá v hnízdní době ptáků (květen až červenec), do dvanáctimetrových sítí stejného typu a dle stanoveného rozvrhu, pravidelně v základní době od 6 hod. do 11-12 hod., na třech odchytových stanovištích (A, B, C). Při běžném provozu jsou v jednom týdnu (zpravidla o víkendu) vystřídána všechna tři stanoviště vždy po jednom dnu. Ostatní dny jsou sítě stažené.  Počet odchytových hodin během týdenního cyklu na jednom stanovišti by neměl přesáhnout 6 hodin a střídání jednotlivých stanovišť má probíhat pokud možno pravidelně. Dobu odchytu může při ztížených podmínkách na stanovišti (nepříznivé počasí, organizační potíže) upravit vedoucí kroužkovatel.
Odchyt v PR Bedřichovka v letech 2004-2014

(n= 7 159; 74 druhů) Kontrolních odchytů – 2 111 ex., 44 druhů; mladých ptáků – 2 017 ex., 26 druhů.
Druhy s dominancí < 0,5 % (řazeno dle početnosti): lejsek šedý, konipas bílý, pěnice pokřovní, strnad obecný, strakapoud velký, lejsek černohlavý, rehek zahradní, sýkora uhelníček, jiřička obecná, linduška luční, šoupálek dlouhoprstý, poštolka obecná, drozd brávník, křivka obecná, rákosník obecný, sýkora parukářka, zvonohlík zahradní, brhlík lesní, brhlík lesní, pěnice vlašská, kulík říční, cvrčilka říční, strakapoud malý, špaček obecný, střízlík obecný, bekasina otavní, králíček obecný, kukačka obecná, mlynařík dlouhoocasý, rákosník proužkovaný, slavík tmavý, budníček zelený, sojka obecná, králíček ohnivý, budníček lesní, holub hřivnáč, kalous ušatý, káně lesní, krutihlav obecný, kulíšek nejmenší, lejsek malý, linduška lesní, skřivan polní .


Přehled z kroužkování v jednotlivých letech:

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004