2. října 2012

Kroužkování v sezóně 2012               Odchyt v PR Bedřichovka v roce 2012 (n= 844; 46 druhů). Kontrolních odchytů – 258 ex.,                mladých ptáků – 246 ex. Průměrný počet ptáků odchycených za jeden den – 26 ex.Druhy s dominancí < 1 % (řazeno dle početnosti): hýl rudý, skorec vodní, stehlík obecný, strakapoud velký, sýkora lužní, bramborníček hnědý, budníček menší, konipas horský, strnad obecný, zvonek zelený, čečetka tmavá, červenka obecná, brhlík lesní, konipas bílý, pěnice pokřovní, rehek domácí, sýkora parukářka, špaček obecný, dlask tlustozobý, lejsek šedý, slavík tmavý, šoupálek dlouhoprstý, budníček lesní, cvrčilka zelená, jiřička obecná, králíček obecný, ledňáček říční, sedmihlásek hajní, strakapoud malý.