2. března 2013

Kroužkování v sezóně 2004


               Odchyt v PR Bedřichovka v roce 2004 (n= 529; 39 druhů). Kontrolních odchytů – 142 ex.,                mladých ptáků – 126 ex. Průměrný počet ptáků odchycených za jeden den – 38 ex

Druhy s dominancí < 1 % (řazeno dle početnosti): budníček menší, červenka obecná, konipas bílý, linduška luční, skorec vodní, strnad obecný, ťuhýk obecný, hýl obecný, sedmihlásek hajní, stehlík obecný, sýkora lužní, jiřička obecná, konipas horský, lejsek šedý, zvonohlík zahradní, čížek lesní, králíček ohnivý, pěnice pokřovní, skřivan polní, sýkora uhelníček, šoupálek dlouhoprstý.