3. března 2013

Kroužkování v sezóně 2011


Odchyt v PR Bedřichovka v roce 2011 (n= 556; 37 druhů). Kontrolních odchytů – 180 ex., mladých ptáků – 105 ex. Průměrný počet ptáků odchycených za jeden den – 19 ex.

Druhy s dominancí < 1 % (řazeno dle početnosti): červenka obecná, sýkora modřinka, bramborníček hnědý, sýkora lužní, konipas bílý, čečetka tmavá, konipas horský, rehek domácí, cvrčilka říční, holub hřivnáč, ledňáček říční, lejsek malý, pěnice pokřovní, strakapoud velký, střízlík obecný, sýkora uhelníček.