3. března 2013

Kroužkování v sezóně 2010


              Odchyt v PR Bedřichovka v roce 2010 (n= 970; 40 druhů). Kontrolních odchytů – 243 ex., mladých ptáků – 418 ex. Průměrný počet ptáků odchycených za jeden den – 31 ex.Druhy s dominancí < 1 % (řazeno dle početnosti): ťuhýk obecný, sýkora babka, pěvuška modrá, chřástal polní, sedmihlásek hajní, stehlík obecný, sýkora lužní, sýkora modřinka, zvonek zelený, lejsek šedý, strakapoud velký, červenka obecná, mlynařík dlouhoocasý, rehek zahradní, sýkora uhelníček, zvonohlík zahradní, čečetka tmavá, konipas bílý, pěnice pokřovní, poštolka obecná.