15. března 2015

Ohlédnutí za sezónou

Hnízdní sezóna roku 2014 nebyla z pohledu hnízdění ptáků ničím zvláště výjimečná a počty mladých ptáků i celkově odchycených se držely v běžných mezích. Složitější ale byla situace se zajištěním odchytů a monitoringu po onemocnění několika spolupracovníků, kdy jsme měli potíže pokrýt všechny potřebné termíny. Nepříjemnou událostí byla opakovaná krádež několika sítí. Systém odchytů byl tedy nakonec zúžen pouze na dvě stanoviště.

„Chřástalové letos měli rozum“ komentoval sezónu p. Hulc. Přestože jsme oblast nekontrolovali s takovou frekvencí jako dříve, bylo zřejmé, že většina samců volala na „bezpečných“ místech.
Po čtyřech hnízdištích bylo v nivě řeky a v agro-envi loukách, jedno hnízdiště bylo na pozemku u chalup a vysečena byla letos na běžné louce dvě hnízdiště. Rádi bychom i letos udrželi kvalitní pravidelný monitoring celé oblasti minimálně 1x týdně. Pokud si najdete čas strávit jednu noc na Záhoří, rozhodně nám dejte vědět!

Poprvé na Záhoří proběhl kurz zaměřený na ornitologické dovednosti. I na letošní sezónu připravujeme další, zase trošku jiný. Informace budou již brzy na těchto stránkách.

Sníh taje, ptáci přiletují a je čas si rezervovat termín pro Záhoří. Kroužkovatelé, sčitatelé, pomocníci... už vybíráte?


Ornitologická stanice Orlické Záhoří

Žádné komentáře:

Okomentovat

Zanechte nám zde vzkaz...