3. března 2013

Kroužkování v sezóně 2009


Odchyt v PR Bedřichovka v roce 2009 (n= 669; 48 druhů). Kontrolních odchytů – 219 ex., mladých ptáků – 188 ex. Průměrný počet ptáků odchycených za jeden den – 20 ex.Druhy s dominancí < 1 % (řazeno dle početnosti): drozd brávník, jiřička obecná, konipas horský, pěnice pokřovní, rehek domácí, cvrčilka zelená, lejsek šedý, skorec vodní, čečetka tmavá, chřástal polní, červenka obecná, konipas bílý, sýkora babka, sýkora lužní., bramborníček hnědý, pěnice vlašská, strakapoud malý, brhlík lesní, cvrčilka říční, dlask tlustozobý, káně lesní, králíček obecný, ledňáček říční, poštolka obecná, rákosník obecný, sojka obecná, šoupálek dlouhoprstý, zvonohlík zahradní.