3. března 2013

Kroužkování v sezóně 2008


             Odchyt v PR Bedřichovka v roce 2008 (n= 1 003; 48 druhů). Kontrolních odchytů – 325 ex., mladých ptáků – 299 ex. Průměrný počet ptáků odchycených za jeden den – 30 ex.
Druhy s dominancí < 1 % (řazeno dle početnosti): pěvuška modrá, skorec vodní, stehlík obecný, budníček menší, cvrčilka zelená, chřástal polní, lejsek černohlavý, bekasina otavní, hýl obecný, kukačka obecná, kulíšek nejmenší, rákosník obecný, rehek domácí, strnad obecný, sýkora uhelníček.