2. března 2013

Krožkování v sezóně 2005


              Odchyt v PR Bedřichovka v roce 2005 (n= 445; 42 druhů). Kontrolních odchytů – 104 ex., mladých ptáků – 89 ex. Průměrný počet ptáků odchycených za jeden den – 34 ex.Druhy s dominancí < 1 % (řazeno dle početnosti): linduška luční, rehek domácí, budníček menší, konipas bílý, pěvuška modrá, sedmihlásek hajní, chřástal polní, konipas horský, pěnice vlašská, rákosník proužkovaný, strakapoud velký, šoupálek dlouhoprstý, bekasina otavní, červenka obecná, jiřička obecná, kalous ušatý, krutihlav obecný, lejsek šedý, pěnice pokřovní, strnad obecný, sýkora uhelníček, zvonek zelený.