2. března 2013

Kroužkování v sezóně 2006


Odchyt v PR Bedřichovka v roce 2006 (n= 389; 39 druhů). Kontrolních odchytů – 111 ex., mladých ptáků – 48 ex. Průměrný počet ptáků odchycených za jeden den – 20 ex.Druhy s dominancí < 1 % (řazeno dle početnosti): dlask tlustozobý, sedmihlásek hajní, zvonek zelený, budníček menší, čížek lesní, jiřička obecná, konipas bílý, konipas horský, lejsek černohlavý, lejsek šedý, šoupálek dlouhoprstý, linduška luční, pěnice pokřovní, skorec vodní, strnad obecný, sýkora babka, sýkora parukářka, ťuhýk obecný, zvonohlík zahradní.