3. března 2013

Kroužkování v sezóně 2007


Odchyt v PR Bedřichovka v roce 2007 (n= 387, 36 druhů). Kontrolních odchytů – 113 ex., mladých ptáků – 76 ex. Průměrný počet ptáků odchycených za jeden den – 28 ex.Druhy s dominancí < 1 % (řazeno dle početnosti): pěvuška modrá, skorec vodní, stehlík obecný, budníček menší, cvrčilka zelená, chřástal polní, lejsek černohlavý, bekasina otavní, hýl obecný, kukačka obecná, kulíšek nejmenší, rákosník obecný, rehek domácí, strnad obecný, sýkora uhelníček.